Změny ve způsobu placení stravného

Od 1. 9. 2017 se stravné  platí zálohově nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce poštovní poukázkou A, inkasem nebo převodem z účtu na běžný účet školy, číslo 1546053379/0800. Případné odhlášky se odečítají v následujícím období.

Přeplatky se vyúčtovávají jedenkrát ročně po skončení školního roku v červenci nebo v případě, že strávník ukončí stravování. Přeplatky se převádí zpět na účet, který byl zadán při přidělení VS.
Zálohová platba platí i pro poplatky ve školní družině a úplatu za předškolní vzdělávání.