Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku v ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2018 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, proběhne ve středu 4. dubna od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci a přinesou s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu. Účast dětí není nutná.

případě plánované odložené školní docházky je nutno přinést doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, případně již také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2018 do 30. června 2019, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2019, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře nebo klinického psychologa, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

https://www.facebook.com/zsams.staryhrozenkov/