Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci 

 

Jméno 

Třídnictví 

Zařazení 

Kontakt 

Mgr. Michaela Mačátová

I. třída

Učitelka

macatova@skolahrozenkov.cz

MgA. Martin Vrága

II. třída

Učitel

vraga@skolahrozenkov.cz

Lýdie Smetanová

III. třída

Učitelka

smetanova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Lenka Štursová

IV. třída

Učitelka

stursova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Eva Hrubčová

V. třída

Učitelka

hrubcova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Jana Vaverková

VI. třída

Učitelka

vaverkova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Pavla Umlaufová

VII. třída

Učitelka

umlaufova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Daniela Salvetová

VIII. třída

Učitelka

salvetova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Marie Urbanová

IX. třída

Učitel

urbanova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Jana Mikysková

 

Výchovný poradce

mikyskova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Bohumil Svítok

Náboženství

Učitel

bohumilsvitokseznam.cz

Mgr. Radovan Randiak

 

Ředitel školy

reditel@skolahrozenkov.cz

Věra Svobodová

Školní družina

Vychovatelka, asistent pedagoga

svobodova@skolahrozenkov.cz 

Klára Michalčíková

 

Asistent pedagoga

michalcikova@skolahrozenkov.cz

Klára Michalčíková

 

Školní asistent MŠ

michalcikova@skolahrozenkov.cz

Jana Juráková

Mateřská škola

Vedoucí učitelka

jurakova@skolahrozenkov.cz

Bc. Marie Trechová

Mateřská škola

Učitelka

trechova@skolahrozenkov.cz

Marta Vráblíková

Mateřská škola

Učitelka

vrablikova@skolahrozenkov.cz

 

Provozní zaměstnanci

 

Jméno

Zařazení

 

Jiřina Ostravská

Vedoucí ŠJ, kuchařka

jidelna@skolahrozenkov.cz

Drahomíra Lebánková

Kuchařka

 

Alena Vaculíková

Kuchařka

 

Pavol Michalčík

Školník

 

Vladislava Miková

Uklízečka

 

Miloslava Juračková

Uklízečka