Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci 

Jméno 

Třídnictví 

Zařazení 

Kontakt 

Mgr. Radovan Randiak

 

Ředitel školy

reditel@skolahrozenkov.cz

MgA. Martina Vrága

I. třída

Učitelka

vraga@skolahrozenkov.cz  

Mgr. Gabriela Malcová

II. třída

Učitel

hustakova@skolahrozenkov.cz 

Mgr. Michaela Mačátová

III. třída

Učitelka

macatova@skolahrozenkov.cz 

Mgr. Eva Hrubčová

IV. třída

Učitelka

hrubcova@skolahrozenkov.cz 

Mgr. Lenka Štursová

V. třída

Učitelka

stursova@skolahrozenkov.cz 

Mgr. Jana Mikysková

VI. třída

Učitelka

mikyskova@skolahrozenkov.cz 

Bc. Jana Vaverková

VII. třída

Učitelka

vaverkova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Marie Urbanová

VIII. třída

Učitelka

urbanova@skolahrozenkov.cz 

Mgr. Josef Bartoš

IX. třída

Učitel

bartos@skolahrozenkov.cz 

Mgr. Daniela Salvetová

 

Učitelka

salvetova@skolahrozenkov.cz

Mgr. Bohumil Svítok

Náboženství

Učitel

bohumilsvitok@seznam.cz

Věra Svobodová

Školní družina

Vychovatelka, asistent pedagoga

svobodova@skolahrozenkov.cz 

Klára Michalčíková

 

Asistent pedagoga

michalcikova@skolahrozenkov.cz

Klára Michalčíková

 

Školní asistent

michalcikova@skolahrozenkov.cz

Jana Juráková

Mateřská škola

Vedoucí učitelka

jurakova@skolahrozenkov.cz 

Bc. Marie Trechová

Mateřská škola 

Učitelka

trechova@skolahrozenkov.cz 

Marta Vráblíková

Mateřská škola 

Učitelka

vrablikova@skolahrozenkov.cz 

 

Provozní zaměstnanci 

 

Jméno 

Zařazení 

 

Jiřina Ostravská

Vedoucí ŠJ, kuchařka

jidelna@skolahrozenkov.cz

Drahomíra Lebánková

Kuchařka

 

Alena Vaculíková

Kuchařka

 

Pavol Michalčík

Školník

 

Vladislava Miková

Uklízečka

 

Miloslava Juračková

Uklízečka