Zahájení nového školního roku

Informace o zahájení školního roku 2017/2018 v ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov

  • Zahájení školního roku 2017/2018 v Základní škole a Mateřské škole proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00 hodin. Po krátkém společném uvítání se žáci přesunou do tříd, kde se seznámí s třídními učiteli a získají základní informace o organizaci školního roku.  
  • Celodenní provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017.
  • V pondělí 4. 9. 2017 se v 13:00 hodin uskuteční třídní schůzky v mateřské škole.
  • Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny pro žáky školy bude zahájen v úterý 5. září. Všichni žáci budou mít v úterý 4 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou přezůvky a aktovky na učebnice. Vyučování proběhne formou třídních hodin, během nichž budou žáci seznámeni se školním řádem, poučeni o BOZ, budou jim předány učebnice, přiděleny klíče od šatních skříněk a sděleny další informace týkající se aktuálního školního roku.
  • V úterý 5. 9. se v 14:00 hodin se uskuteční třídní schůzky v základní škole
  • Provoz „ranní družiny“ bude zahájen dle zájmu v pondělí 11. 9. 2017.
  • Výuka náboženství bude zahájena v pondělí 18. 9. 2017.