Konzultace o prospěchu a chování

Během příštího týdne proběhnou konzultace s třídními učiteli. Informace o termínech konzultačního odpoledne sdělí třídní učitelé prostřednictvím žákovských knížek.